Binnengekomen post

10 maart 2012

Tijdens een vakantie in Slovenië in 2010 fotografeerde Jo Hermans onderstaande soort. Wie weet welke soort dit is?  Stuur je reactie naar: hvanbuggenum@gmail.com

Sprinkhaan Slovenie

Foto: Jo Hermans 

5 juli 2011

Tijdens een terreinbezoek aan het Dohmen Park (Duitsland), een voormalige groeve in het Wormdal op 2 km ten noorden van Rimburg, werd dit langvleugelig vrouwtje van de Greppelsprinkhaan ontdekt. Meestal vinden we kortvleugelige exemplaren, maar deze langvleugelige vormen zijn veel beter in staat om nieuwe gebieden te koloniseren. Zie ook ons foto-album.

Het lijkt erop dat de soort zich in Zuid-Limburg uitbreid. Goed luisteren en kijken in wat ruigere wegbermen, slootkanten, greppels, weilanden en dergelijke.

Foto: Jack Pöschkens

 

7 september 2010

Bij de buren van Herman Langen uit Eygelshoven was een vrouwtje van de Grote groene sabelsprinkhaan druk bezig met het afzetten van eitjes in een grindbedje van het voortuintje. Het dier ging minutenlang onverstoorbaar door. Het afzetten van eitjes in kunstmatig substraat komt wel vaker voor. Soms worden de eitjes zelfs in de smalle spleetjes tussen trottoirtegels afgezet. Deze soort is dus niet kieskeurig voor wat betreft de eiafzetlocaties.

Foto: Herman Langen (Eygelshoven)

1 september 2009

John Adams vond in zijn tuin in Heerlen een larve van een Veldkrekel. Ook op de nabij gelegen steenberg aan de zuidzijde van de Brunssummerheide liepen dieren rond.

Foto: John Adams (Heerlen)

22 augustus 2009: ook Kiezelsprinkhaan!

Naar aanleiding van de eerste vondsten van de Kiezelsprinkhaan (Sphingonotus caerulans) in Nederland heeft Rob Felix onderstaande foto nog eens goed bestudeerd. Er staan twee sprinkhanen op. De bovenste is inderdaad een Blauwvleugelsprinkhaan. De onderste blijkt echter een Kiezelsprinkhaan te zijn! Veel langere vleugels, slank en geen knikje op de bovenzijde van de achterknie. Het is dus de moeite waard om oude foto's van vermeende Blauwvleugelsprinkhanen goed te bestuderen. Populaties langs spoorlijnen (zoals bij Venlo) zijn in dit kader zeer interessant.

"Rondom het treinstation in Kaldenkirchen (D.) nabij venlo is een zeer grote populatie van Blauwvleugelsprinkhanen. Het gaat om honderden exemplaren. Ze zijn te zien tussen de rails en er langs. Over een lengte van ruim 1 km zijn ze er, van 200 m. zuidoostelijk van het station, tot 900 meter richting Venlo. Dat is enkele honderden meters van de Nederlandse grens. Ik heb deze sprinkhaan ook mogelijk eens gezien, tien jaar geleden, bij de brandweerkazerne Venlo, tussen Venlo en Velden, waar nog kleine stuifduintjes zijn. Ik zou het prettig vinden, om een reactie over deze waarnemingen te krijgen. De foto is gemaakt tussen de rails van een verlaten stukje spoorweg in Kaldenkirchen".

Foto: Nelly Schouenberg (Venlo)

18 augustus 2009

De broertjes Siem, Gijs en Max uit Nijmegen stuurden ons hun eerste vondsten van sprinkhanen.

Vrouwtje Bruine sprinkhaan of een vrouwtje Ratelaar (niet te determineren). Gevonden op vakantie in Zuid-Limburg te Nuth.

In hun eigen achtertuin vonden ze een vrouwtje van (zo van bovenaf te zien) de Zuidelijke boomsprinkhaan.

Foto's: Siem, Gijs en Max