Wie zijn wij?

Welkom op de sprinkhanensite van het Natuurhistorisch Genootschap van Limburg. We hopen dat u de benodigde informatie vindt op onze site. Heeft u vragen, neem dan contact op met de contactpersoon van de sprinkhanenstudiegroep

Het Heuvelland, het Maasdal en de Peel zijn Limburgse gebieden die voor Nederlandse begrippen een grote verscheidenheid aan planten en dieren herbergen.
Al vroeg trok het bijzondere karakter van deze landschappen de belangstelling van mensen die de natuur in het veld bestudeerden. Reeds in 1910 organiseerden zij zich in het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Vandaag de dag zijn vele veldwaarnemers en natuurliefhebbers lid van deze provinciale vereniging.

Het doel, "het bevorderen van de biologische en geologische studie in Limburg en het beschermen van natuurwetenschappelijke en cultuurhistorische waarden", is in al die jaren niet veranderd. Nog altijd is het Genootschap in zijn opzet uniek voor Nederland.

Het Natuurhistorisch Genootschap is een provinciale vrijwilligersvereniging met als kerntaak natuuronderzoek in de provincie Limburg. De activiteiten van het Genootschap zijn opgesplitst in een aantal gespecialiseerde studiegroepen en regionaal verdeeld over een vijftal kringen.

Een van deze studiegroepen houdt zich bezig met sprinkhanen en krekels.

Webdesign en technische realisatie:
Johan van Buggenum

Inhoudelijke realisatie:
Harry van Buggenum