Atlasproject Limburg

In het begin van de jaren 1990 is de interesse voor sprinkhanen en krekels sterk toegenomen door het landelijke sprinkhanenproject. In 2002 is de Sprinkhanenstudiegroep Limburg van het Natuurhistorisch Genootschap samen met EIS-Nederland begonnen met het "Atlasproject sprinkhanen en krekels van Limburg". Het belangrijkste doel van dit project is om de provincie Limburg zo volledig mogelijk te inventariseren op basis van kilometerhokken.

Kranenbroekerven Echt: Het leefgebied van het Zuidelijk spitskopje, het Gewoon spitskopje, de Grote groene Sabelsprinkhaan, het Zeggedoorntje, het Gewoon doorntje, de Ratelaar, de Bruine sprinkhaan, de Krasser, de Snortikker en de Sikkelsprinkhaan. Er zit dus toch nog heel wat verscholen in de omgeving van dit vennetje (foto: H.J.M. van Buggenum).

atlas project

Inzenden van waarnemingsgegevens

U kunt meehelpen door waarnemingen van sprinkhanen en krekels in te zenden. Dat kan tegenwoordig het best door een account aan te maken op www.waarneming.nl of www.telmee.nl. Daar vindt u ook nadere instructies. 

Uw losse waarnemingen kunt u per email sturen aan de:
hvanbuggenum@gmail.com

Toelichting: als u geen topografische atlas heeft om de locatiegegevens (amersfoortcoordinaten) op te zoeken, kunt u ook een uitgebreide vindplaatsomschrijving geven (of uittekenen), zodat we achteraf de coördinaten kunnen opzoeken. 

Behalve locatiegegevens kunt u ook digitale foto's toesturen voor determinaties of ter controle van uw melding.

Alle waarnemingen worden opgenomen in de NatuurBank Limburg van het Natuurhistorisch Genootschap en worden o.a. gebruikt voor het maken van een nieuwe verspreidingsatlas van de Sprinkhanen en Krekels van Limburg.